Kids Skills en Teken je gesprek

Wat is Kids’ Skills?

Kids’ Skills is een oplossingsgerichte en praktische benadering om kinderen vaardigheden te leren waarmee ze hun problemen kunnen overwinnen. Dit gebeurt met steun van hun gezin, vrienden en andere mensen die hun dierbaar zijn. De methode heeft dus invloed op het hele sociale netwerk van het kind.

De methode is ontwikkeld in Finland door Ben Furman en is geschikt voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar.

Het basisprincipe

Kids’ Skills gaat uit van het perspectief van het kind. Vaak hebben volwassenen de neiging om problemen te zien als symptomen van een onderliggende stoornis of probleem terwijl kinderen het probleem vaak makkelijker zien als een gebrek aankidsskills vaardigheden. Deze kunnen aangeleerd worden zodat het kind zijn probleem kan oplossen of hanteren. Problemen worden dus vertaald in vaardigheden. Kinderen praten meestal niet graag over hun problemen, maar het aanleren van vaardigheden vinden ze daarentegen leuk en bevredigend. De vaardigheid die ze moeten leren is namelijk niet gebaseerd op iets wat ze moeten afleren maar juist op iets wat ze kunnen aanleren.

Wat is ‘Teken je gesprek”?

Het is een interactieve, visuele gespreksmethode. Tijdens het gesprek wordt er een gesprekstekening gemaakt waarin het probleem tot de kern teruggebracht wordt in samenvattende bewoordingen en passende kleuren. Naast het probleem is er ook veel aandacht voor de kwaliteiten en de mogelijkheden van het kind. Door het gesprek op deze manier te visualiseren krijgt het kind letterlijk zicht op zijn problemen en de gesprekstekening zorgt vaak voor een nieuw perspectief. Vanuit dit nieuwe perspectief kan het kind zelf tot nieuwe inzichten komen en uiteindelijk tot een oplossing.

Het basisprincipeAfbeeldingsresultaat voor teken je gesprek

Er liggen verschillende methodes en theorieën ten grondslag aan Teken je Gesprek, bijvoorbeeld: RET, NLP, Option-methode en Kids’ Skills. De overeekomsten tussenTeken je gesprek en….:

  • RET (Rationele Emotieve Therapie); niet gebeurtenissen zelf mensen van streek maken, maar hun gedachten daarover. Gebruik maken van effectieve/ineffectieve (helpende/niet-helpende) gedachten.
  • NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren);’Herprogrammeren’ van gedachten door inzetten van helpende gedachten.  Daarnaast wordt er gekeken ‘hoe het komt dat het wel lukt’. Welke vaardigheden/gedachten/kwaliteiten kun je inzetten op anders te denken en/of te doen.
  • Option-Methode; niet-oordelende,logisiche en effectieve verbale vraagtechniek.
  • Kids’ Skills; uitgaan van vaardigheden die aangeleerd worden om het probleem op te lossen. Kind staat hierin centraal en is leidend. De omgeving is enkel ondersteunend.