Kindercoaching

Wat doet een kindercoach?

Als kindercoach bied ik kortdurende, oplossingsgerichte ondersteuning aan kinderen en ouders. Dit doe ik onder andere met behulp van de methode Kids’ Skills en ‘Teken je gesprek’

Door kinderen en jongeren op deze manier te helpen, wordt hun zelfbeeld vergroot, krijgen ze meer inzicht in en controle over hun eigen gedrag en leren ze probleemoplossend te denken en te handelen in de toekomst. Als blijkt dat de behoefte van het kind op een ander vlak ligt en kan de ondersteuning anders van aard worden. Dit gaat vanzelfsprekend in overleg.

Ook kan ik samen met ouders meekijken en meedenken bij opvoedvragen en hen ondersteunen door handvatten te bieden waarmee zij hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in verschillende ontwikkelingsfasen.

Wanneer kan een kindercoach helpen?

Kinderen kunnen thuis en/of op school vastlopen of problemen ondervinden en hierdoor niet lekker in hun vel zitten. Deze kinderen laten vaak zien door hun gedrag dat dingen anders zouden moeten. Dit kan zichtbaar worden door allerlei uitingen zoals bijvoorbeeld woede, agressie, moeite met concentratie, frustratie, pesten, stil en teruggetrokken gedrag.

Ook kunnen er lichamelijke klachten optreden zonder dat er sprake is van een medische oorzaak zoals bijvoorbeeld slaapproblemen, zindelijkheidsproblematiek, buikklachten en hoofdpijn.

Deze klachten kunnen veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld:

 • Hoogsensitiviteit
 • (Faal) angst
 • Negatief zelfbeeld
 • Concentratieproblemen
 • ADHD
 • ASS (autistische ontwikkelingsstoornissen)
 • Slaapproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Rouwverwerking
 • Scheidingsproblematiek
 • Leermoeilijkheden/Beelddenken

Maar soms is de oorzaak ook niet duidelijk. Dit heeft geen enkele invloed op de coaching. Ik werk altijd samen met het kind toe naar een oplossing.