Werkwijze

Voor wie?

Voor alle kinderen tussen 4 en 16 jaar. Een coachingstraject voor een jonger of ouder kind is ook mogelijk na overleg.

Kennismakingsgesprek:

Dit gesprek is kosteloos en duurt ongeveer een half uur. Dit gesprek vindt meestal plaats met de ouders/opvoeders, met als doel een helder beeld te vormen van de situatie. Persoonlijke dingen die verteld worden zijn vertrouwelijk en worden door mij ook als zodanig behandeld.

Uiteindelijk zal uit dit gesprek blijken of ik degene ben die passende begeleiding kan geven en of de ouders/opvoeders en het kind een coachingstraject in willen gaan.

Soms blijkt in een gesprek dat een kind meer gebaat is bij andere hulp. Ik zal dit altijd aangeven. Dit kan ook later in het proces gebeuren.

Coachgesprekken:

Aansluitend aan het kennismakingsgesprek zullen over het algemeen een aantal coachgesprekken volgen waarin veel mogelijk is. Omdat elk kind uniek is zal elke gesprek er anders uitzien. Terwijl we praten zullen we ook creatief bezig zijn of een spelletje doen. De sfeer is ontspannen en ongedwongen zodat een kind zich veilig voelt om zichzelf te zijn en vertrouwelijke onderwerpen te bespreken.

Verslaglegging/communicatie:

Na elk coachgesprek krijgen ouders een verslag per mail. Dit gebeurt na afstemming met het kind over de inhoud van het verslag. .

Tussen-/eindevaluatie:

Wanneer het wenselijk is kan er ook een afspraak gemaakt worden voor een tussen- en/of eindevaluatie.

Locatie:

Omdat ik bij mij thuis alle materialen tot mijn beschikking heb vinden de gesprekken in principe bij mij thuis plaats. In overleg is het echter ook mogelijk bij u thuis of op school af te spreken. Belangrijk is wel dat ik de beschikking heb over een ruimte waar het kind zich veilig voelt om vrijuit te spreken, te spelen en helemaal zichzelf te zijn.20150412_120833